çağdaş

anteplice "moderen vaya yeni" annamının haricinde "akran" gene antepce "taydaş"ın eşangnnamlısıdır.

--- benim çaadaşlarmın çoğu hasdelikden, fahırlıkdan öldü. ben de bu günneri görmiye galmışım....
kendi çaağdaşı dururken uşak devşeknen oyney bu olan , netmeli ola ?
datlıcı çağdaş* karagözden geçip gadeyifini yada pisik daşşaa sallamadan geçip getmek olmaz