büzürük

büzürük.... sakar, hastalık hastası, tintebaat..
ia gözü açılmamış,yumuk,sıkılgan,utangaç beceriksiz.

-örtmeniim ahmedi sınıf başganı seçdik
o birez büzürük gızım başgasını seçin.