böök kapı güccülmez

büyük kapı küçülmez.
malı mülkü parası çok olan biri fakirliğe düştüğünde masraflarını kolay kolay azaltamaz.