bir eşşeg bohu ağır

geregsizlikte birbiriyle yarışan iki durum,nesne veya kişilerin karşılaştırılmasında kullanılır.
*la mamet dolmuşlar mı daha eyi yogsa halg otibisleri mi
- eağam halg otibisleri bi eşşeg bohu ağır.
alyıng size antepli menşur benzetmelerden birgaş tana
çarheyin iti kimi ayaa yanıh it kimi keş fettah itin nar yimesi kimi
bir iki dene de bizim baştacımız böyüklerimizin haneklerini yazag acı
çok yiyen bok yimiş bok çok yimiş
kör gediiy yol gediiy
adıng çıhacaana götüng çıhsın
acı vradoladıng da ededing
el el uçun ağlamılş da gözünden yaş gelmemiş
dırnaang varsa başıngı gaşırsıng
el elden el allahdan
elden gelen düyün bayram
deynee yiyenden sayan bir mi
oda saabı şoordan şele selah ağaa
öküzüng böyüg ossung da çüte goşmasıng
deliyi düyüne ssalmışlar bura bizim evden eyi dimiş
gelene eş gedene yoldaş
enişde gayın birbiirinde hayın
duhuz bacanah bir supbaya binmiş de onuncuya gel sende guyruundan tut dimişler

aha diya
tas yitdi curun başa geşdi
nişleycng şindi
samırsaa nerde yidingse get aazingı orda gohut
alleşerefeke
ne nişedir neydiş kimi baariyng
arap allahdan gorhmaz türkmenden gorhar
veeel veel sahı baa şey oldung
allah dırnaangı yer tutdurmiya şele bees
yılanken yılan torpaa ganaatden yalar
sıçan olmadan çuval dibi delme

izmir escort gaziantep escort kayseri escort maltepe escort denizli escort bursa escort gaziantep escort mecidiyeköy escort beylikdüzü escort marmaris escort beylikdüzü escort esenyurt escort beşiktaş escort bodrum escort sakarya escort