bi it bi deriy surur

"bi it bi deriy sürür": bir kadın erkeğini veya bir erkek karısını idare edebilir. onun için işi çok uzatmadan gençlerin evlenmesne izin vermek gerekir anlamına gelen antepce söz öbee.

--- oolanıng işi yeen eyi deel deyler amma, bzim gız da ne bulduysa yeen isdey...
++ amaaan bacım, mademkine isdeyler, bi it bi deriy sürür, ver getsing o zaman, çula mı yapışsıng....?