bi çüt

-kaç çüt bilenzik dahıklar geline?
-zannımca altı çüt.
-şimdi bi çüt gencimiz aralarında anlaşıp nişanlanıcılar bu bi çüt gence mutluluklar diliym.

nişan yüzüğü takan amminin konuşması