bi baş girerse bi göt kalkmalı

antep ağzı deyim; büyükler ortama geldiğinde yer vermeyi, saygıyı betimler.