bezerik

-bu bez lemerik deel aam valla billa bezerik... inanmıysan gel bak.

benzer ses uyumu için : (bkz: lemerik)
-gene suratın bezerik neyin var gızım?
-bilmiym anne elim ayağım boşanıy,başım dönüy.
-tansiyonun mu düşük ola? acı uzan şoraya hele.
rengin torpak rengine çalması