beyle olmadı

her misafir uğurlanışında ev sahibi tarafından zikredilen söz öbeği.
misafir ister on dakka,isterse sekiz saat otursun yine de sarf edilir...

-olduuuu...görüşürüüüük...allahamanadolung...
+beyle olmadı usda.acı bi gün de yimee geling...
-he işallayeri...
sonu kötü biten bir hadise veya bir yakının vefatından sonra gendi gendine söyleniş şekli ise şeyledir :

heç eyi olmadı
beyle olmamalıydı
esnaf arasındaki hali de, bunu saymeym şeklindedir.