berkitme

i)tane tane, yavaş yavaş, vurgulu vurgulu konuşma..

ii)bu şekilde konuşan kimse..

-kekmorik ali'nin acer gelini de yeen arsatanmış bacım..
-he hee, bi de berkitme berkitme gonuşuy kine, eyle beyle deel..
iyice sıkıştrmak, sabitlemek; vida, somun ve bijon gibi pasolu bilimum takım ve taklavat için kullanılır

yukarıdaki anlamları umumiyetle eleştirmek amcıyla olumsuz bir havada söylenir. konuşma şekli beğenilmeyen kişiye:

gaaakk (=kalk), get berkitme. denir.

--- gomşunung gızı ayseli biliyng mi?
++ hee şu berkitmeyi mi deyng?
pekiştirerek konuşma anlamındadır.