ben dusmek

henüz koruk olan siyah üzüm salkımında bazı tanelerin kararmaya başlaması.