beline kemer yapmak

zamanı gelmiş ve hatta geçmiş olmasına rağmen evlenmemiş erkeklerin durumunu anlatır

--- eee ohulu da bitireling epey oldu dee mi?
++ hee deeze çok oldu....
--- eee artık everek seni de böbeen olsun da sevek acı...
--- hee eyi olur amma....
++ eyi olur ya eyi olur, amma heç niyeting yok kimi gonuşuyng, belee kemer mi etting yoosa?
--- ne kemeri deeze estetik ossung dey fiyonk yaptım...
++ (iptal olmuş durumda) çez fiyongu çeez... gocadıng... artı evlen yeter....