beçara

beçara, biçare: farsça -sız, -siz anlamına gelen ön ek "bi"nin türkçe "çare" sözcüğüyle bileşiminden oluşmuş "çaresiz" anlamındaki sözcüğün antepli telaffuzu. ingilizce "helpless".