başının boyrasını yakmak

başının derdine düşmek, başının çaresine bakmak

--- ammi gemiş ossun yoorum egonomik gıriz hepimizi etgiledi yaw...
++ la get de başıyng boyrasını yak oolm, benim heç olmazsa emekli maaşım var, sen nedicing?