bağ bağışlamak

anteplinin başkasına midare etmeme durumunu anlatan bir kelimedir.

-neen gendinin dedeeni ediciymişim bağ mı bağışleycı sahı baa ....

-sahı baa bağ bağışleyk kimi davranıy bu avrat haa delimi ney...
altından kalkılamayacak bir lütufta bulunmak.
küçük bir kıyağa karşı, sanki çok büyük birşey yapmış gibi böbürlenmek.

--- geçen gün arabanın sikortasını deeşdirdi, para almadı, sahı baa bağ baaşlamış kimi her yerde onu söylüy.