babeyn sahalı ağara

babanı sakalı aklaşsın.
ia baban uzun yaşasın.

bu anteplice deyim dua niteliğindedir.

bazen bir başkasına öfkelenildiğinde ise babeyñ sahalına sıç*ym şeklinde de söylenmektedir.

(bkz: bobeyn sahalına tah yapışa)