ayi apalag

ayı apalağ. şişman hatta obez, yuvarlak yüzlü, iri kıyım insanlar için kullanılan deyim.

ayapalağ da olabilir.
apalag ayının yavrusuna denir. ayı apalaa demek ayı yavrısı kimi demektir.
ayı apalağını severken aslında hafifden döver.
bunun adı (bkz: ayı kimi sevmek)'dir.