atın itin bohunu yi

yemek beğenmeyenler, ya da iştahsız olduğundan dolayı ısrarı reddedenler için kullanılır.
antep insanı yemeyi sever, ve sofraya oturduğu herkesin de en az kendisi kadar yemesini ister. gerekirse ısrar eder. daha da ısrar eder. mabal goyar. yalvarır. ısrar eder. ısrar eder. ısrar eder. ....*

% oğlum yisene..
# yemiycim.
% dürüm ediym yi?
# yog ana yemiycim..
% niye anam mis kimi yemek tama? neen yemin?
# yog ana yiyesim yok şeyetme..
% pendir dorgiym? dürüm et yi?
# yog deym ana tama?
% atın itin bohunu yi eşşoovleşşeg..

...