aşiret

genelde antepliler davulcular ve zurnacılar için bu terimi kullanırlar.
ama çok hoş bir anlamı daha vardır; çok girişken, sevimli, hoş sohbet birisi için de aşiret adam derler.
türklerin geleneğinde olan orta asyadan türklerle birlikte göç eden, sempatik, hoş, sevecen işi gücü çalıp, eğlenmek, eğlendirmek olan bizden birileri

-la ne aşiret adamsın mamed sen beyle?
arhadaşlar burda bir yangışlıh var
aşiret ve aşret farhlı gavramlardır antepde aşiret kelimesi bek gullanılamaz çünkü aşiret arap ve kürtlere özgü bir gavramdır antepde ise aşiretin yerine oymak vardır bunlar da ağcabekirler taburlar kördeveler cenaniler konukoğulları kimi isimlerden anılırlar kimse bunları aşiret olarak görmez ve aşiret de değildirler ailenin daha geniş manasında gullanılır ayıca biraz da siyasi olarak etkindirler.
girişken.

-oy la mamet sen ne aşiret adamsın beyle.