aşını mı bişiricik

aşınımı bişiricik.

ia turşusunumu kuracağız.

elde mevcutken luzumsuzca aynı şeyden birden fazla alındığında söylenen söz öbeği.

- gıymatlı avradım benim,saa 387 parça yimek dahımı ısmarladım böön
+ başıma daş gudurdunmu herif aşınımı bişiricik da geden sene aldık taman
- eyy eyy söölüyen geddi saa da eyilik yaramey zatan.