any enteynır

özellikle geceleyn, saat 00:00dan soona,
onlayn olan halfelerin, acaba kim yazıcı, acaba hangi başlaa yazıcı deyn beklediği,
genlerinde yazmiya girişicee amma, önce hele bi iki gişi yazsın deyn bekledigleri enteynırdır..
*

bazı glavyelerde, "herhangi bir tuş"a basılabilmesi için konulan "any key" de bu mantıgnan gonulduu için,
adı any enteynır şeklindedir.

bir halfeyi ægtivasyona geçireceg dürtülerden bidenesidir..

allah vere de bunu ohuyub da yazmıyasıızdır * *