antepte kullanilan vecizeler

ekmek bulamiysaz pahlava kırııı yin