anteplice ve kayseri agzi

kayseri ağzı'yla anteplicenin bazı benzer kelimeleri:

nörüyon= nişleyn
ırafık= rafık
acer= acer
yiğin= yeen
cılbah= cılbak
gicişmek= gidişmek
debiyahk= bayak - bayakleyn
ıcık= acı
cöp= cöb
yunmak= yunmak
küncü= küncü
maydenis= bahdeniz
böön = böön
pambık = pambık
püskuuut= puskuyut
sümsük = sumsuk
armıt = armıt
bellemek = bellemek
zibil = zibil
merdivan = lerdivan
yitmiyesice = yetmiyesice
gada = gada
gadasini almak = gadasini almak
gayış = gayiş
zaar = zaar
hüsüün= hösün
gırangiresice = gıran giresice
cingan = cingan
şor = cor
azen = ezen
baldırcan = balcan
bıldır = bıldır
diya = diya
ferik = ferik
fıllanmak = fırlanmak
heye = heye
içesine = içe sine
ütüzmek = utuzmak
ılıngaç = sallangaç
kele = kele
körge = körge
kuulek = külek
le mi = elemi
maşdafa = maşrafa
mukaat olmak = mukaat olmak
naader = naader
nahas = ne has
ossaat = o saat
sakı = saho
sasık = sasımak
sındı = sındı
öke = ööke
tevir = tevir
tüken = düven
gulaaşma = gulaaşma
kirtik = kirtik
ellağam = ellaam
namazla = namazlaa
çabıt = çapıt
cınnah = cırnak
esbap = asbap
urg = urg [urgunda=önünde]
yeerif = yeerif
çimmek = çimmek
çötlen = çörten
deplek = deplek
döş = döş
gündelik = gündelik elbise
horanta = horanta
kef = kef
kertik = kertik
kerç etmek = kercetmek
mıh = mıh
naadar = nağder
öfelemek = öfelemek
öndüç = öndüç
pöç = pöç
taa = taha
tuturuk = tuturuk
vırıh = vırık
mötürük = ötürük
sahan = sahan
yapma* = yapma
yazı = yazı
zerdeli = zerdali

(bkz: antepliceye benzeyen agizlar)