anteplice şiirler

  • /
  • 6
ufak küftey yuvaladım
hattucu maarifde kuvaladım
cimboma yenilen antebi
galle arkasından yuhaladım
  • /
  • 6