antepli yaşam koçu

"amaçsız insan,eşittir balcan."

" adamımsıng,güç içinde."

"zorluklar,tüme varılmış balcanların söğrültülmüş şekilde geri dönüşümüdür dostum.yimeyi bilirsen zevk bile alabilirsin."

-------------------
-sayın koçum?
+diğniyorum mamet?
-æşığım,seviym.
+bir gızı bin gişi isder,bi gişi alır mamet.
-amma bu færklı.
+mamet,dünya ölümlü dünya.dedem ræmatlık bilge hösün derdi ki;"havaslarımız fos bir balcana benzer,feri yogtur."işte bu da eyle mæmet.
-gözümün önünden getmey.
+sæğ gözüyüng,sol gözee faydası var mı mamet?

-----------

"umut etmelising.bayat ekmee omaç eden umut deelse nedir?"

" ekmek ana* her dayım færklı fırsatlar sunar insana.fırsatları eyi değerlendirmelising."

---------------

-aile hæyatım kötüye gediy.
+dört atanın dördü de bir mæmet.
-arvadımı çok seviyorum hocam.
+arvaddan gorkmayan allah'tan da gorkmaz derdi dedem " bilge hösün"

---------------

" beşallamak,insanı zindiyandan kötek yemişe çevirir mæmet.onun üçün beşallamayı belleyen insan hedeflerine gaça gaça geder."

"başarılar yokluk içinde olursa başarıdır mæmet.düşün,siyah etten herkeş yağsız lahmacun yapar amma möhüm olan yæğlı eti sıyırıp,siyah et ortaya çıharmaktır."

----------------

-iş hayatım için tavsiyelere ehtiyacım var hocam.
+çaycıyı terge,düvende demle mæmet.
- tæksitlerimi ödemede zorlanıyorum.
+gün günden kötü geliyor mæmet.
-işlerim yarıya yarıya düştü.
+buna da şükür mæmet...

bla,bla,bla...


bu yaşam koçu ammiler-dezzeler vardır ya hanı.insana sada gaz verir;şişirir,balon eder.kendi hayatlarını kurtaramayan kağıtçı-büyücülere benzetmişimdir hep bu adamları.görevleri,para karşılığı bir şeyleri anlatmaktan ibaret olan bu adamların kendi hayatlarına ne gibi etkide bulundukları da ayrı bir merak konusu tabi.** giden sene tesadüf eseri bir eğitime gatılmıştım.10 saat boyunca aynı şeyleri farklı adamlar anlatıp durdu.bir günü 100 tl olan bu eğitime büyük firmalar da elemanlarını göndermişlerdi." eğitim hem bu kadar ucuz,hem de bu kadar pahalı olabilir mi?" dey düşünmekten gendimi alamamıştım.uzun düşüncelerim sonucu vardığım netice: hayatın formülünü bulduğunu zanneden bu adamların yaptığını bizim ünlü felsefeci mamedotales te yaparmış.işin özü buymuş.içiizdeki mamedotales'i ortıya çıharmanın tam zamanı...özetle: güç içiizde...**
gennimi levaaboonun içinde ıslandık kelli piçaanan deel de evin arvadının baş barnaanın dınnaaynan soyulmayı bekleyen ve birazdan güccük güccük gıyılıp bi omaca yada yağlı küfdeye *gatılacak gohusu üzerinde ama galmayacak güccüüüüycük bi samsak dişi kimi hissediym usdaa... *

acı deden bilge hösün yada mamedotales bu durumda ne salıkleyci olama *
-ismii bağışla...
-hee,emiyre...

-emiyre,dedem bilge hösün der ki: "samsak guru bir bitkiyken onu sevmiyen de insan,amma guru bitkiyi gıymayla harmanlayıp kebab eden de insan."

-yanııı,meselee; insanın gendini hayle gördüüdür...evet,sen bi samsaksın emiyre.amma faydalı bi samsaksın...güç içinde,sen seni beenmelising emiyre.*
bilge hösün boy boyley soy soyley.. lakin eesik ohuy.. * * tama samsaan genni gennini beenmeme kimi bi derdi yok.. ammelbeter, yeen beeniy, genni gennini gohulu gülbeşeker saniy.. genni gözünde genni gendini hayad pınarı neym belliy.. tama o olmazsa hasdelikler eyileşmez yoorum.. tama o olmazsa kebabın küfdenin dadı galmaz.. dad dünyası deel bu dünya dersiiz.. o olmeyınça lahmaacunun lahmacunnuu nerde galır olama... ases porplem şoo ki, samsak beyle nanca gıymatlıykana yüzüm yüzüm yüzülüp, dirhem dirhem dorganıp, gıyım gıyım gıyılıp, ezilip büzülüp başga formlara dönüşmeyi gennine yediremey.. nedicik ola *

* * * * * * *
samsaaan gıymatı biliniy neen samsaak gendini beyle hissedi olama ?

herşeyde oldooo kimi samsaanda katları var insan ooolusunun içinde ki bu derine inme sevdası samsaaktada gendini gösteri
bu sebepten kellli dir kine samsak ufalanıp inceleniiy çünkü samsaa bütün olarak almak insan ruhuna ve bedenine galdıramıyca bi yük kimin gelir

onun içinde koçlar kuzular tavsiye ediy saamsaak yiyin ama tutupda löp löp diş diş yutmayın, nagadenik lazımsa o gadek çok yiyin ama bunu pöleştirip mahtıhalıda balcanda kuruda turşuda yiyin ki samsaa hayatın 4 köşesine yayın bi anda tüketirsen harda galır bunun zevki*

*

samsaan serzenişi duyuluktur bundan kelli herkeş cöbünde bi diş samsak daşısın æagm acıda mömkünse dorgamadan önce göynü alınsın

* *
kebap olması muhtemeldir. antepli gerçek antepliyse koç koçtur ağæm cinsinden baa ne gerek der...
şindi, samsaaan gıymatının bilinmesi samsaa yetmiy, acı bunu görmek istey, guru hanee gannı dok.. acı dey baa bu gıymatı gösterdsinler.. o gatların her biri olanaça o samsak neler çekiy usda.. goley mi oaadder * gatı üst üste sıvamak? neçe emek harcıy, neçe atp sentezliy, bunun fotosentezi var, fotosentez için güneşli havası var, yağmırlı havası var.. torpakdaa azotu fosforu çekmesi var, sonra o antibiyotik etken maddesini daşımak var.. oaadder emeği sen dut iki pıçak vuruşundan dorga geç..!! temam, anleym, gabıl edeym.. samsak yeen gonsantre bi bitkidir.. ondan kelli ağırdır, herkeşler daşıyamey, onun için gıdım gıdım tüketiyler.. hayadın dört bi göşesine yayın yaymasına da, samsak o gat gat zubunun içinde bütün durmak için nanca çabalıysa siz de onca pölüştürüysüüz.. samsaan bundan aldıı zevk nerde? samsak mazoşist mi ki bundan zevk alsın kele.. bi bütünnük yok zevallının hayadında yav... hele o minnacık dişleri, gonsantrasyon olarak böök olandan bi farhı yok amma, güccük diye gaale almayıp atan antep arvadlarına ne dimeli? hı? tama anteplinin nimete verdiği önem herkeşçe biliniy, biliniy de bu savırganlık ne olama... yok usda, bu gonu yeen derin..

* *
saamsaan gıymatı biliniy bi kere! eskisi gadek olmasada halen bazı evlerde çöpünden sapından asılı duruydur zamanından önce yinmin bi kere eyle la canım samsak çekti getiring şunu dişliyim demiy kimse dogal dengeden ötürü zaman zaman masım samsaaklar mademize giriy ama bahın genede içimize atıyk gendini bargımıza basıyk
hee diyyki pıçaa vuruylar dorğiylar gedeyler pekey aagm artıg narhoz versinler madem bu gadar canı yaneymiş

* * **

yog yog esasda psikolocik tedavi şart masim yeen heder olur içine at at bargı yanık


konuda göçmeli goçluhtan çıhıh artı (bkz: samsaan isyanı )
antepli gızların yaşam koçları anneleridir...anneleri onların yerine herşeyi düşünür..

-- gızım afferim saa beyle ahıllı ahıllı otur..
-- gızım 2 suvan dorga yağda gavır , üsdüne 2 dene temetos 3 dene de balcan dorgayıp at , altını kıs bişsin
-- gızım surfayı aç ,
-- gızım surfayı topla
-- gızım bulaşı yıha , çayı oca goy
-- gızım bize çay doldur
-- gızım bardakları topla
-- gızım üsdüü gey hayce aplayın gınasına gedicik
-- gızım o saçıı neyn eyle ettin , boz şeyle ett..geyden gazak gözel deeel , şooo türkan şoray kirpi olanı gey
-- gızım kalk oyna
-- gızım çok oynama ayip
-- gızım get şo necla bacının gözüne gir , genner zengin olu yahışıklı
-- gızım gelin olucun , acı gözü açıg ol , kime çektin ola ???
-- gızım o goltoo salonuna eyle deel beyle goy dedim taman
-- gızım yüklüsün yen gezme
-- gızım o oğlanı eyle dutma gözü ahar
-- gızım bu gızı bobaannesi gile yen eletme , banga düşam ediyler yavrıyı
-- gızım bu oolanı ohula beyle gönderme hasde olur
-- gızım ben yen hasdeyim artıı vadem doldu , bobandan önce ölürsem ona mıhat oll..
-- ana şimdi nedicim bennn ???
samsaan hakiyyesi de (#46415) annadılan bi ana versiyonunun elinden torpaa ekilmesinden başladı zatı.. * *

* * * *
hayat gafasına göre dahılır ellaam.her gün elinde yeñi birşeyden çıhıp gelir garşına,bişeyler sunar saa.sunduğu şeyin eyi olup olmaması seniñ algılamana bæğlıdır aslında.yanı bi gün elinde leymundan çıhar gelir,ötee gün balcandan.biri eşgi,ötee bildiin balcan olan bu iki şeyi nezzete çevirmek seniñ elinde...eşgi leymunu lahmacuna sıhar nezzete çevirirsiñ,vitaminsiz balcanı söğürür harihalar yaratırsıñ...hayat seniñ elinde rafığım.nası gullanırsañ o yönden ireller.sen saa mıhaat olmalısıñ...
denizli escort bursa escort izmir escort dudullu escort mersin escort mecidiyeköy escort gaziantep escort