antep pekiştirmeleri

bongam bongam bongaliy
ia. mide bulantısı
bıngıl bıngıl ediy
gark gark gegiriy
zom zom zomılıy

+niye agsak agsak yürüyn sen maarrem,gene dööşdünüz mü yooosa ayşablayın oolunnan
+anası gılıklı bir oooğlan bu vuruk gaçtı gene deee mi?!
-yahalayamadım ana zom zomulamaya başladı vurur vurmaz ...
- yok anam babam, yok ağam paşam.. o uşak deli melidir amma hırgızlık yapacak adam deeldir...
$am $am $ahimak.
sing sing singlemek.
zayir zayir osurmak.
u$ak dev$ek.
herif oğlan haste, zangır zangır zangırdıy bi toktura götürsek.
  • /
  • 5