antep laflarinda it kelimesinin cok kullanilmasi

anteplinin gerek günlük konuşmalarında gerekse özdeyiş anlamında kullandıkları cümlelerde it sözü bolca geçmektedir
-itin akılsızı paklavadan pey umar
-eceli gelen it cami duvarına işer
-bayram etinden it tavlanmaz
-uyuz itde kıllı d...şak ne arar
-canı yanan it atdan berk kaçar
-aç it fırın yıkar
-it iti yimiş kuyruna gelinçi la bu benim dayım demiş
-itin boynuna altın takmışlar it ağa olmuş
-itin akılsızı kurban bayramında sılaya gidermiş
-ite bokun elaç demişler eşmiş gömmüş
-bakmadan bellenilse itler gasaplı örgenirdi
-itin duası kabul olsa gökden kemik yağardı
-at kimi get it kimi gel
-it ite buyurmuş itde dönmüş kuyruna buyurmuş
-ite bak yattı yere bak
-it çulu
-itlik
-bizim it size bi palta getirdimi
-itin nar yidii kimi
-itin götüne sokup çıkarmak
-ite vurmazlar sabisinin hatırı uçun
-it iti ısırmaz
-dağ dayısı davşan ammisi it de halasının oğlu
-it bizim itde bes çulu deeşmiş
-çarşı iti
-üzüm iti kimi yola düşmek
-it ürür kervan yürürüniversitenin ilk yıllarında hasretle memlekete, kutsal topraam antebe gelmişim. kahveye gidip dedemi görüp elini öpücüm..orda dedemin gahveden domino oynadığı arhadaşı hıyamlı gadir ammi dedeme soruy bu senin mıstafanın oğlu mu aboo nasıl böyümüş yavv (o sırada direk el uzatır ve mecburen o el de öpülür ) ordan dedem ne cevap versin: itin olsun he mistafanin ufak oğlu..aha bu dişarda mektebde ohuy. alkolik bu ( arkeolog demek istiy).. de haaa dede saa ne diym ne söylüymm koptuğum annn aam...
ayağ yanmış it kimi ne geziyng?
halları it halı: keyfleri beyde yoh..