antebin yerleri

her melmekette oldooo kimin antepte türlü çeşitli yer ler vardır. bu yerlerin sayısı herkese göre artar veya eesilir.
işde aglıma gelen bazı yerler.

durulacak yer
oynanacak yer
görülecek yer
hayretlik yer
maazzam yer
gıymatlı yer
gıymatsız yer
ölünecek yer
oh diyecek yer
pah diyecek yer
vah diyecek yer
öldürecek yer
yaşanacak yer
ömürlük yer
yıhılacak yer
şaşılacak yer
bahılacak yer
sıçılacak yer
işenecek yer
durulmıycak yer
gaçılacak yer
gahılacak yer
yumulacak yer
durulacak yer
saçılacak yer
haşlanacak yer

(bkz: yıhılacak yer)