anayasa

ia. devletin yazılı yazısız kurallar bütünü olmakla beraber antep ağzında özellikle yemek içerikleri hususunda konulan değişmez kurallar için kullanılır.

- göynüm yağlı küfde isdey amma acı yağ bitik, sana yağı gosak?
- yog eşim küfdening anayasasında yog o..sen şoordan acı tereyaa ver heç baarime..

meclisin sivilini yapmıya urgaşdıı yasaların anası...