aminci kimi ne dingeliyn

bir şeyle meşgul olmayarak, oturanların başında ayakta duranlara söylenen deyimdir..

-gızım yavrım, acı oturda şu yuvalamaya yardım ed,aminci kimin ne digeliyn başımızda..
- aga get de otur içeri ne digeliyn başımda aminci kimin emesende iki çirtik hanek ediyk ...