ambele olmak

sürmenaj olmak. sersemlemek. ne yaptığını bilememek.
altından kalkabileceğinden çok daha fazla işin omuzlarda kalması/olması durumu.
çok çalıştığı ve kendisini işine verdiği için ne yapacağını ve ne yaptığını birbirine karıştırmak...