allen gars olmak

karmakarışık hale gelmek.

la buralıın halı ney beyle, iki dakka dışarı çıkdık allen gars ediksiiiz ortalıı daa, tu sizin suratıızaa
arsan gars olarak da kullanımı bulunmaktadır.
*