allah evinden arica

içinde eşya bulunmayan mekan tarifi için kullanılır, diğer bir söylemi "cami kimi"dir.