ağzından atmak

ia bir veya birkaç kişi arasında gizli tutulması gereken bir şeyi/konuyu,
başka bir ortamda istemeden ağzından kaçırmak.

acı saa bu söölediklerimi başga yerde aazından atma rafığım.
-------------------------
döne döne gırk daafa tembeh etdim deemi saa
neyi dayı yavv
daa neyi deyn lan,nerimannan gonuşdoomu ammisigilde aazından atmışın taman
hee onu mu deyn ne biliym ben dayı unudoom zaar,aklım defder mi benim.