ağız göz eymek

ağız göz eymek

dalga geçmek maksadıyla birini taklid etmek. hesaba almamak.

-görmeym belley arhamdan yabdıı hareketi. aneya babeya aaz göz eymiye utanmeyng deemi..tüüüüü

bir tehdit olarak da kullanılır.

-gelirsem şindi ağzıı gözüü eyerim sening haaa!
minnet etmek anlamında da kullanılır benim bildiim...
- yeerii baba, ne ağız göz eyeceem üç guruş için o döyyüse