ağır bezirgan

çok yavaş iş yapan, çevik olmayan, varlığı sıkıntı veren, tembel, ağırcanlı,hantal kimseler için kullanılan tesir değeri yüksek ,dedemin mütemadiyen neneme dediği deyim.
(bkz: dombalaz)
ağır bezirganlar gelebilirler mi ki, aa ben ikinci çayımı içiym, ayahlarının altında yumırta var sahı.. get anam get bunlardan ahlı başında iş yapılmaz da ben herife söz geçiremeym.
acele işinin kırk yıl mühleti olan kimse..tam olarak şöyle:
(bkz: acele işining gırk yıl möhleti var)
bir ticaret şehri olan caanım antebimin güzel bir benzetme sözcüğü..
.bezirgan "tüccar" demek.diğer anlamı "yahudi"olsa bile (sanırım tüccar-yahudi çağrışımı da var)
ağır bezirgan ; büyük işadamı pozlarında benzetmesi ile canı ağır kimseleri ne de güzel tarif eder.
-anam oolum hıra hırtlak. bir ekmee get derim. dakkada geder gelir .
gızım da gambalaz. ekmee geder geleneçe aaşam olur ağır bezirgan ayni genni