adam

teklifsiz kimseler arasında kullanılan (canım,be!) gibi bir ünlem.
örn: bugün bizde kal adam!
--------------
kaynak: gaziantep ağzı, ömer asım aksoy
ia insan, kişi

-antepde nağder adam varsa aleynı biliy

-sahrede gaç adamdıız? / gaç adam gediciiz?

-adam adama ne iş dutuyn dey sorar...

(bkz: adamlık)
-adam olda şu borcunğu öde..!

-allahtan gork. adam adama acır be..!

-oluum sen adam olsan sınıfıngı geçerdin..!

-adamlık parıynan pulnan deel ki..!

-adam adama marhamet eder yav..!
* adam adama ahıl vermez, para verir
ayrıca: (bkz: benim deyen adam)
sen adam olsanda ben görmem herhal