aazı yumulu galasıca aazın gapanır da bi daa açılmaz inşallah

ağzını gapadıp ölesin, çeneni bi daha çılmayacak ve seni gabre indirecek şekilde bağlayalar işallah şeklinde çok ağır bir antep bedduasıdır.
fonetiği bile adamı dert tuddurmiya yeterli olan bi anteb beddaası.