70 li yıllarda çocuk yiyecekleri

-fasılye şeker
-eşgi küccük laylon torbadaa leblebi unu
-galem şeker
-baasimet
-gırık leblebi
-portalin gazuz
-sade başpınar gazuzu
-yaalı kaake
-avara leblebi
-cici bici
-garsambaç şurubu
-eskimov
-biskööt
-alaman çiholatası
-kenter sahızı
-eroğlu zeytini
-edirne pendiri

-horozlu,dabancalı kahge
-somur bitmez
-salça ekmek
-dondurma ekmek
-paklava gırı
sumak tozundan mamul eşgi.