zubar

zeytin yağı tenekesinin dibindeki torttur.

ılimizde zeytin yağı çok sevilir ve çok tüketilir. bu yüzden yağ, masmanadan tenekelerle alınır. tenekedeki yağ bekledikçe zubarı dibine çöker.