zortu cekmek

batmak... iflas etmek... harap olmak...