zart osuruk pis osuruk hıs osuruk mis osuruk

gürültüsü olan ama görüntüsü olmayan işler yanında gürültüsü olmayan ama görüntüsü epey etkili olan işleri bu cümlecikle takdir ettiğinizi beyan edersiniz.