zarınçı

bıkmak, usanmak rahatsız olmak
-boba acı baa püskület al
-öyyf elinden zarınçı oldum layn