zabin alicisi

zabın alıcısı.

zavallı, kimi kimsesi olmayan, aciz insanlardan faydalanan, onları hırpalayan kişi.