yoğurtlamak

antep'deki düğünlerde halayın ritmi düşüp, birileri uzun hava söylemek için atak yaptığında onu gaza getirmek için kullanılan hahov hahov şeklindeki ifade topluluğu.
ilk etapta yimeği yoğurtla garıştırmak olarak düşündüğüm amma anlamının yoğurtla ve yimekle ilgisinin olmadığını anladığım sözcük