yirik fatma

şaraküstü'lü yirik fatma...

mücadeleye katılmak istediğinde karşı çıkanlar olmuştur.
yirik fatma, 'benim kanım,
sizinkinden daha mı şirindir?' cevabını vererek karşı çıkanları tek hamlede susturmuştur.
yirik fatma, düşmanlara
karşı gösterdiği cesaretle birçok kadına da örnek olmuştur.