yıhılan zebze halındahı hamballar

yıhılan zebze halında; hala gelen gamyonnardahı zebze sandıklarını haldahı kabzımallara daşıyan, kabzımallardan alınan zebze meyve sandıklarını halın önünde bekliyen at arabalarına, gayıklı motorlara daşıyan hamballar vardı. her kabzımalın ve bakgalın belirli hambalları olurdu, onnarnann iş dutallardı. hambalların sırtlarında gıldan dohunmuş antep abası olurdu. sırt gısmında en alttaki sandıın kenarının oturacaa şekilde dizayn edilmiş deri ve tahtadan yapılmış düzenek olurdu. üst üste 5 - 6 sandıı sırtlarına kendillernen baalallar, o mahşeri galabalıın içinde deymesin yaalı boya deyn baararak, galabalıı yara yara, sandıkları halın önünde bekliyen vasıtalara aader daşıllardı. şindi gatemde bu iş nası yapılıy bilmiym.