yıhılacak yer

antepte çeşit çeşit yer ler vardır.

yıhılacak yer
şaşılacak yer
bahılacak yer
sıçılacak yer
gaçılacak yer
gahılacak yer
yumulacak yer
durulacak yer
saçılacak yer

yıhılacak yer bunnardan sadece biridir.

(bkz: antebin yerleri)