yidee bokdan başı arğımak

yaptığı hatalı bir işin zararını görmek