yi dadlıyı içme suyu yanarsa yansın yi zifiri iç suyu donarsa donsun

anteplinin bogaz döşkünlüğünü,yemeklere olan zaaafiyetini anlatan bundan daha güzel bir kelimeler dizini olamaz.
gerekirse canını bile ortaya koymaktadır antepli, bogazı için.x

ayrıca yi dadlıyı içme suyu yanarsa yansın yi yaglıyı iç suyu donarsa donsun şeklinde de söylenmektedir.